Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ.Σ. και τα μέλη του

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Π.Κ., συγκροτήθηκε στις 26/08/2007 και σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου είναι 7μελές με ετήσια θητεία.Τα μέλη του Δ.Σ. 2008-2009

 


Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
©2006 ΣΜΣ ΠΚ