Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχείο
Εισερχόμενα Έγγραφα

Παρακάτω υπάρχει λίστα με έγγραφα που απευθύνονται στον Σύλλογο.

Έγγραφα Τμημάτων


 


28/11/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 263)

27/11/2008
Ψήφισμα για ΚΕΣ (Κείμενο Ψηφίσματος)

27/11/2008
Πρότυπος Εσωτερικός κανονισμός ΑΕΙ (Κείμενο)

26/11/2008
Προϋπολογισμός 2009 (Κείμενο Εισήγησης)

07/11/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 262)

24/10/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 261)

29/08/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 260)

04/07/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 259)

09/04/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 258)

20/06/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 257)

09/04/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 255)

25/03/2008
Νόμος για την έρευνα (Κείμενο Νόμου)

25/03/2008
Προσχέδιο νόμου για μεταπτυχιακά (Προσχέδιο μεταπτυχιακά)

05/03/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 254)

05/02/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 253)

15/01/2008
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 252)

11/12/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 251)

28/11/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 250)

10/10/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 247(ειδικής σύνθεσης),248)

26/09/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 246)

29/08/2007
Στοιχεία για τις μετακινήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε ιδρύματα του εξωτερικού κατά το έτος 2006-2007 (Μετακινήσεις ’ &΄Β φάση)

29/08/2007
Στοιχεία Προϋπολογισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 (Ανάλυση προϋπολογισμού 2006-2007)

07/06/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 241)

23/05/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 239)

26/04/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 238)

04/04/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 237)

20/03/2007
Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Συγκλήτου (Ημερήσια Διάταξη - 236)

28/02/2007
Σχέχδιο Νόμου για την μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου Α.Ε.Ι. (Νόμος Πλαίσιο , Σύνδεσμος)

21/12/2006
Προκήρυξη για επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε ιδρύματα του Εξωτερικού
(κείμενο προκήρυξης - αρχικό)

15/11/2006
Προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα ΤΕΙ (Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων , Αιτιολογική Έκθεση )

24/10/2006
Ενημέρωση από Σύλλογο Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Κρήτης: Ορισμός αντιπροσώπων στη Σύκλητο (κείμενο ενημέρωσης)

12/10/2006
Καταγγελία Γραμματέα: Γνωστοποίηση Επίθεσης (κείμενο καταγγελίας)

04/10/2006
Επιστολή κ. Βαρότση: Προϋπολογισμός Μεταπτυχιακών 2006 Προϋπολογισμός


Ανακοινώσεις Τμημάτων

06/10/2006
Τμήμα HMMY: Σχέδιο αλλαγής οδηγού μεταπτυχιακών σπουδών
Κείμενο αλλαγών

 


Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
©2006 ΣΜΣ ΠΚ