Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποφάσεις του Δ.Σ.

Παρακάτω υπάρχει λίστα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. με χρονολογική σειρά των συνεδριάσεών του.Συνεδριάσεις Δ.Σ.

19/10/2006
Πρακτικά Συνεδρίασης (Πρακτικά )

12/10/2006
Πρακτικά Συνεδρίασης (Πρακτικά )

03/10/2006
Πρακτικά Συνεδρίασης (Πρακτικά )

 


Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
©2006 ΣΜΣ ΠΚ