Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχείο
Γενική Συνέλευση

Παρακάτω υπάρχει λίστα με πρακτικά και έγγραφα των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου.


 


28/03/2008
Απόφαση Συνέλευσης - (απόφαση)

05/12/2007
Πρακτικά Συνέλευσης - (πρακτικά)

08/11/2006
Πρακτικά Συνέλευσης - (πρακτικά) - (Ψήφισμα ΤΕΕ για ΤΕΙ)

 


Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
©2006 ΣΜΣ ΠΚ